Huisvestingsconcept

'European Journalism Centre'

maart 2018 - november 2018

Vertaling van de strategie, missie en visie bij de nieuwe huisvesting voor de stichting.

Interieurarchitectuur& vergunningsaanvraag Rijksmonument - European Journalism Centre

Het verhaal van het gebouw

European Journalism verhuist naar het Sphinxgebouw in Maastricht!

De wensen van de opdrachtgever

Open werkruimte, maar toch met privacy en aparte vergadergelegenheden

Het ontwerp

In samenwerking met: KNAPPwerk